Kültürel Çalışmalar Okuma Listesi

[Umarım, zamanla gelişip, kategorilere ayrılır, detaylandırılır.]

Key Works

Stuart Hall, Encoding and Decoding

Stuart Hall et. al, Doing Cultural Studies: The Story of the Sony Walkman

Michel de Certeau, The Practice of Everyday Life

Henri Lefebvre, Critique of Everyday Life

Howard S. Becker, Outsiders: Studies In The Sociology Of Deviance

Mikhail Bakhtin, The Dialogic Imagination

Richard Hoggart, The Uses of Literacy: Aspects of Working Class Life

Raymond Williams, Sociology of Culture

Raymond Williams, Keywords: A Vocabulary of Culture and Society

Paul Willis, Learning to Labour, How Working Class Kids Get Working Class Jobs

Tamar Liebes & Elihu Katz, The Export of Meaning: Cross-Cultural Readings of Dallas

Antonio Gramsci, Prison Notebooks

Janice Radway, Reading the Romance

Pierre Bourdieu, Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste

Dick Hebdige, Subculture: The Meaning of Style

David Morley, The ‘Nationwide’ Audience: Structure and Decoding

M. E. Brown, The Politics of Soaps: Pleasure and Feminine Empowerment

Guy Debord, The Society of the Spectacle

Simon Frith, The Sociology of Rock

Loïc Wacquant, Urban Outcasts

Henry Jenkins, Textual Poachers: Television Fans and Participatory Culture

James Lull, World Families Watch Television

Tricia Rose, Black Noise: Rap Music and Black Culture in Contemporary America

James C. Scott, Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance

James C. Scott, The Art of Not Being Governed

Paulo Freire, Pedagogy of the Oppressed

Carlo Ginzburg, The Cheese and the Worms: the Cosmos of a Sixteenth-century Miller

Gayatri Chakravorty Spivak, Can the Subaltern Speak?

Reader & Introduction

Simon During (ed.), The Cultural Studies Reader, 2nd ed., Blackwell: London & New York, 1999 [1993].

John Storey (ed.), What is Cultural Studies: A Reader, 2nd ed., Arnold: London, 1997 [1996].

Chris Barker, The SAGE Dictionary of Cultural Studies, Sage: London, Thousand Oaks & New Delhi, 2004.

Toby Miller (ed.), A Companion to Cultural Studies. Blackwell Publishers, 2001.

Simon During, Cultural Studies: A Critical Introduction, Routledge: London & New York, 2005.

Michael Ryan, Cultural Studies: A Practical Introduction, Wiley-Blackwell, 2010.

Neil Campbell & Alasdair Kean, American Cultural Studies: An Introduction to American Culture, Routledge: London & New York, 2000 [1997].

Paula Saukko, Doing Research in Cultural Studies: An Introduction to Classical and New Methodological Approaches, Sage: London, Thousand Oaks & New Delhi, 2003.

Graeme Turner, British Cultural Studies: An Introduction, 3rd ed., Routledge: London & New York, 1990 [İngiliz Kültürel Çalışmaları, çev. Deniz Özçetin, Burak Özçetin, Heretik, 2016].

Gary Hall, Clare Birchall (ed.), New Cultural Studies: Adventures in Theory, 2006, Edinburgh University Press [Yeni Kültürel Çalışmalar: Kuramsal Serüvenler, çev. Onur Kartal, Say Yayınları, 2013]

Michel Bourse, Halime Yücel, Kültürel Çalışmaları Anlamak, İletişim Yayınları, 2017

Türkiye

Meral Özbek, Popüler Kültür ve Orhan Gencebay Arabeski

Nurdan Gürbilek, Vitrinde Yaşamak: 1980’lerin Kültürel İklimi

Ahmet Oktay, Türkiye’de Popüler Kültür

Meltem Ahıska, Radyonun Sihirli Kapısı: Garbiyatçılık ve Politik Öznellik

Mehmet Bayrak, Eşkıyalık ve Eşkıya Türküleri

Cemal Kafadar,  Kim Var İmiş Biz Burada Yoğ İken

Aksu Bora, Kadınların Sınıfı

Tanıl Bora (vd.), “Boşuna mı Okuduk?”: Türkiye’de Beyaz Yakalı İşsizliği

Gül Özyeğin, Başkalarının Kiri: Kapıcılar, Gündelikçiler ve Kadınlık Halleri

François Georgeon & Helene Desmet Gregoire, Doğu’da Kahve ve Kahvehaneler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir